Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi modificări pentru Ghidul solicitantului pentru cel de-al 2-lea apel POR, pentru investiţiile în infrastructura de turism

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020.

Principalele modificări prevăd:

  • admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare;
  • actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Restul condițiilor și prevederilor din ghid rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 7, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-7/static/1202, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.