Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi modificări pentru Ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 3.1 B – Clădiri publice

S-a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B - Clădiri Publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3288/27.12.2016, cu modificările ulterioare, în sensul suplimentării alocării financiare pentru șase regiuni, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Noua alocare regională pentru Sud Muntenia este de 57,135 milioane de euro.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Ghidul solicitantului modificat poate fi consultat pe website-ul https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.