Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi modificări pentru Ghidul solicitantului aferent Priorității de investiţii 2.2

Luni, 29 ianuarie, a fost actualizat Ghidul specific aferent Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, cu prevederile Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7209/2017.

Modificarea este în concordanță cu prevederile Regulamentului CE nr. 1084/2017, de modificare a Regulamentului CE nr. 651/2014, și vizează introducerea conceptului de „relocare”, în contextul definirii investițiilor inițiale.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Menționăm faptul că apelul de proiecte este închis din data de 30 august 2017.

Ghidul cu noile actualizări poate fi consultat pe website-ul Agenției dedicat exclusiv implementării POR - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 2 – link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-1/static/1196.