Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi modificări aduse Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI din cadrul Priorității de investiții 3.1.C – Iluminat public

Vineri, 20 iulie, s-a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (cu modificările și completările ulterioare), în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Principalele modificări vizează:

  • includerea parteneriatului constituit între unităţile administrativ-teritoriale şi autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale, precum şi orice alte autorităţi/ instituţii publice care pot contribui la buna implementare a proiectului;
  • eliminarea obligativității prezentării avizului Consiliului Concurenței;
  • prezentarea documentelor de proprietate în funcție de activitățile propuse a se realiza prin proiect;
  • obligativitatea prezentării documentului de împuternicire în situația semnării cererii de finanțare și a anexelor acestora de către o altă persoană decât reprezentantul legal al solicitantului/ liderului de parteneriat;
  • obligativitatea prezentării documentului prin care solicitantul își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul nostru - https://regio.adrmuntenia.ro, la secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 3, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198, precum și pe site-ul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, www.inforegio.ro.