Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Noi finanțări Regio pentru reducerea emisiilor de carbon în stațiunea Sinaia

În data de 24 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Vlad Gheorghe Oprea, primarul orașului Sinaia au semnat un nou contract de finanțare în valoare de aproximativ 22,7 milioane de lei pentru proiectul „NOCO2 - Cale pentru pietoni”.

Astfel, Primăria Orașului Sinaia, în calitate de beneficiar, a valorificat oportunitățile de finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 -  „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Inițiativa autorităților locale din Sinaia are în vedere creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de carbon, prin crearea unui traseu pietonal care să determine o creștere a interesului pentru circulația fără autoturisme private. Prin implementarea acestui proiect, turiștii și populația orașului vor beneficia de un pasaj pietonal integrat ce va asigura o tranzitare mai atractivă a stațiunii, diminuându-se totodată emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, persoanele cu dizabilități vor avea la dispoziție o infrastructură de circulație pietonală accesibilă.

Proiectul „NOCO2 - Cale pentru pietoni” are o valoare totală de 22.755.436,29 lei, din care peste 19 milioane de lei sunt alocați din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproape trei milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp ce peste 450 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Perioada de implementare a acestui proiect este de 45 de luni, începând cu 1 martie 2018.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Prahova au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 302 cereri de finanțare, având o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 3 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 4e, solicită fonduri de peste 62 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.