Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Muzeul Județean Ialomița, reabilitat energetic cu fonduri nerambursabile Regio

Joi, 28 aprilie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”.

Obiectivul general al investiției îl constituie creșterea eficienței energetice a clădirii în care funcționează Muzeul Județean Ialomița, prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

Lucrările de intervenție propuse conduc la îndeplinirea în totalitate a obiectivelor priorității de investiție, fiind prevăzute următoarele categorii de activități: îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, a șarpantelor și învelitoarelor; reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere; înlocuirea sistemelor de ventilare și climatizare, precum și achiziționarea de echipamente de ventilare și climatizare performante; promovarea și utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a asigura circa 25,76% din necesarul de energie al clădirii; implementarea unui sistem de management energetic, având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice.

Proiectul va fi implementat în 87 de luni, în perioada 27 octombrie 2016 – 31 decembrie 2023, iar bugetul investiției are o valoare totală de 5.349.675,70 lei, din care aproape 4,55 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproximativ 695 de mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 802 mii de lei este contribuția Consiliului Județean Ialomița, în calitate de beneficiar.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul apelului dedicat teritoriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 74 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 457,12 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 375,22 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.144 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,54 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,43 miliarde de lei. Pentru 944 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,46 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 7,88 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 137 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 1,64 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 1,25 miliarde de lei. Pentru 67 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 741,76 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 667,78 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.