Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Municipiul Călăraşi a depus primul proiect în cadrul Obiectivului specific 4.1 al Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” din regiunea Sud Muntenia

Vineri, 7 septembrie 2018, s-a depus primul proiect de la nivelul regiunii Sud Muntenia în cadrul Obiectivului specific 4.1 al Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” din Programul Operațional Regional 2014 – 2020!

Prima aplicație aferentă Obiectivului specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” a fost depusă de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Călăraşi, pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local”. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 43.419.721,02 lei, din care 42.551.326,63 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile solicitate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat.

În prezent, în toate municipiile reședință de județ din regiunea Sud Muntenia se derulează un intens proces de elaborare a cererilor de finanţare spre a fi depuse până la data de 31.12.2018, în vederea obținerii de fonduri nerambursabile, în cadrul Axei prioritare 4, a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, regiunea noastră dispune de fonduri nerambursabile de 201,09 milioane de lei, distribuite astfel: pentru mobilitatea urbană (P. I. 4e) – 163,33 milioane de euro, pentru revitalizarea urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro, pentru regenerarea comunităților defavorizate (P.I. 4.3) – 8,53 milioane de euro, iar pentru educație (P.I. 4.4/ P.I. 4.5) – 11,09 milioane de euro.

Conform Procedurii Operaționale pentru Dezvoltare Urbană (Instrucțiunea nr. 75/18.06.2018), pentru apelurile de proiecte ale Axei prioritare 4, experții Structurii de Sprijinire a Dezvoltării Urbane din cadrul ADR Sud Muntenia susțin permanent şi punctual municipiile reședință de județ, în procesul de pregătire a cererilor de finanțare aferente obiectivelor specifice ale axei dedicate dezvoltării urbane durabile.

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au depus trei cereri de finanţare în cadrul Axei prioritare 4 şi, în total, 1021 aplicații în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, prin care potențialii beneficiari au solicitat fonduri nerambursabile europene în valoare totală de peste 6,8 miliarde de lei. Dintre toate cererile depuse prin sistemul electronic MySMIS, până la această dată s-au semnat contractele de finanțare pentru 415 de proiecte, ce au o valoare totală de peste 1,7 miliarde de lei, din care aproape 1,4 miliarde de lei reprezintă totalul fondurilor nerambursabile solicitate de la Uniunea Europeană și din bugetul de stat.