Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modificarea Ghidului Solicitantului pentru oraşele mici şi mijlocii

În data de 29.08.2018, Autoritatea de Management pentru Programul Operaționa Regional, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD”.

Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare, până la data de 1 octombrie 2018, ora 16.00.

Forma consolidată a Ghidului Solicitantului, Sinteza modificărilor, precum și ordinul nr. 5554 emis în data de 29 august 2018 sunt publicate  publicată pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea Program/ Axe/ Axa 13, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-13/static/1470, și pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.