Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Modificarea formei de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Marți, 28 august, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat forma de contract modificată, anexată Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020, ce conține condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.

De asemenea, au fost actualizate prevederilor contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa privind acordarea și recuperarea prefinanțării.

În plus, a fost inclusă, în cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, posibilitatea modificării unilaterale de către AMPOR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, cu respectarea principiilor și regulilor POR 2014-2020.

Pentru toate apelurile SUERD lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin, secțiunea specifică din Anexa 10.8 "Model orientativ contract de finanţare" de mai sus se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pentru celelalte apeluri lansate în cadrul POR 2014-2020 la data publicării prezentului ordin, modificările prevăzute de secțiunea specifică din Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanţare” se aplică astfel:

  • pentru toate proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

  • pentru proiectele aflate în contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numai în cazul în care se solicită clarificări după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Pentru contractele de finanțare în vigoare la data publicării prezentului ordin, acolo unde este cazul, în termen de maxim 90 zile lucrătoare, se realizează demersurile necesare pentru întocmirea actelor adiționale în vederea actualizării acestora, în sensul corelării cu conținutul anexei la prezentul ordin.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Anexa 10.8 a Ghidului General, poate fi consultată vizitând site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, pagina Program > Ghidul general, link https://regio.adrmuntenia.ro/ghidul-general/static/1222 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.