Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Licitatie publica pentru achizitionarea de produse

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul in Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1 , cod 910109, judeţ Călăraşi, cod fiscal 11390243, , tel: 0242-331-769, 0728-026-708, fax : 0242-313-167 , email : office@adrmuntenia.ro, pagina de internet www.adrmuntenia.ro, doreşte achiziţionarea următoarelor produse  pentru promovarea Regio –Programul Operaţional Regional:

Lot 1     Fotocopiatoare - multifunctionale           Cod CPV 30120000-6
Lot 2     Imprimante laser           Cod CPV 30120000-6
Lot 3     Alimentatoare automate de documente   Cod CPV 30120000-6
Lot 4     Laptop-uri         Cod CPV 30213000-5
Lot 5     Videoproiector, suport videoproiector     Cod CPV 30213000-5
Lot 6     Telefoane fixe, distrugator documente   Cod CPV 32581200-1
Lot 7     Fax-uri  Cod CPV 32581200-1
Lot 8     Roll-up, stand de prezentare       Cod CPV 39154000-6
Lot 9     Clasificatoare metalice  Cod CPV 39132100-7 

Documentatia este publicata pe site-ul  www.e-licitatie.ro şi pe site-ul nostru de internet sectiunea Biblioteca-Achizitii publice
Data limita pentru depunerea ofertelor este 14.09.2009, ORA 10:00