Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Judeţul Călăraşi primeşte finanţare Regio pentru cel de-al treilea proiect privind reabilitarea infrastructurii rutiere

Marti, 6 octombrie  2009, s-a semnat cel de-al III-lea contract de finanţare din Regio - Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” de la nivelul judeţului Călăraşi. Proiectul, al cărui beneficiar este  Consiliul Judeţean Călăraşi are ca obiectiv  general Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 303, tronsonul Călăreţi + Valea Argovei, Km 0+000 – 26+294.  
Valoarea totală a proiectului este de 55.557.533,56 lei, din care:
  • valoarea totală eligibilă este de 46.687.002,99 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia Beneficiarului).
  • valoarea neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia, este de 0,00 lei
  • valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 8.870.530,57 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:   40.384.257,59 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 5.320.744,41 lei
  • Co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului: 982.000,99 lei
Cele peste 13 milioane de euro atrase prin intermediul Regio vor fi folosite pentru reabilitarea şi modernizarea a 24,7 km de drum judeţean. Durata de implementare a proiectului este de  31 de luni.
În prezent, transportul se realizează cu costuri ridicate, pe un drum parţial modernizat, cu două benzi de circulaţie cu îmbrăcăminte degradată şi capacitate de circulaţie redusă, care nu corespunde cerinţelor de trafic rutier actuale şi de perspectivă, cu implicaţii directe negative asupra siguranţei circulaţiei. Tronsonul din DJ 303 ce va fi reabilitat şi modernizat cu fonduri Regio va  facilita accesul la reţeaua naţională de infrastructură rutieră, contribuind astfel la scoaterea din izolare şi creşterea accesibilităţii unor zone cu potenţial turistic şi piscicol neexploatat corespunzător ”, a declarat Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Dana Traian,
Şef Serviciu Comunicare