Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Investiții de peste 1,4 milioane de lei pentru infrastructura educațională preșcolară din comuna Hulubești

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a semnat, în data de 29 mai, alături de Aurel Marinescu, primarul comunei Hulubești, din județul Dâmbovița, contractul de finanțare pentru aplicația „Reabilitare, extindere cu centrală termică și dotare grădiniță existentă P+1”.

Proiectul a fost depus spre finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Primăria Comunei Hulubești, beneficiar de finanțare europeană nerambursabilă, și-a propus să îmbunătățească infrastructura educațională a unității preșcolare cu program normal existente. Astfel, reabilitarea, extinderea și dotarea cu centrală termică a grădiniței din localitatea Hulubești vor asigura utilitățile necesare funcționării instituției, facilitându-se totodată accesul la educație pentru elevii cu nevoi speciale. Prin realizarea acestor investiții, cei 38 de preșcolari vor beneficia de un nou context educațional, optimizat și atractiv, adaptat nevoilor lor prin activitatea educativă asigurată de cadrele didactice.

Având o perioadă de implementare de 37 de luni, începând cu 1 septembrie 2017, proiectul vizează investiții a căror valoare totală se ridică la 1.476.730,45 lei. Din aceștia, aproximativ un milion de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 160 de mii de lei fiind contribuția din bugetul de stat, în timp ce aproape 25 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea 38 de proiecte înregistrate în cadrul Axei prioritare 10 , Prioritatea de investiții 10.1, solicită fonduri de peste 357 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.