Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru pentru pregătirea contractelor de servicii privind transportul public, organizată de ADR Sud Muntenia, cu sprijinul JASPERS

Luni, 2 aprilie, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a avut loc întâlnirea de lucru destinată unităților administrativ-teritoriale de la nivelul localităților din mediul urban al regiunii noastre, cu scopul de a dezbate tematica legată de contractele de servicii publice (CSP) pentru transportul public de călători.

Acest eveniment a fost organizat de Agenție, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, cu sprijinul JASPERS, având ca obiectiv sprijinirea potențialilor beneficiari UAT-uri, care intenționează să realizeze investiții în transportul urban, cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR prin liniile de finanțare POR: Axa prioritară 3, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul Specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Cu această ocazie s-a analizat importanța contractelor de servicii publice în transportul de persoane și conformarea acestora cu prevederile Regulamentului nr. 1370/2007. Totodată, s-au identificat principalele probleme şi provocări întâmpinate de autoritățile publice locale în procesul de elaborare și adoptare a acestor contracte de servicii publice.

Prin liniile de finanțare POR sus-enumerate, se urmărește achiziția de vehicule ecologice și a lucrărilor de infrastructură dedicate transportului în comun, cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR. De asemenea, se are în vedere o eficientizare a organizării transportului public, prin sporirea rolului autorităților de transport și prin instituirea unor relații cu operatorii de transport, bazate pe contractele de servicii publice. 

La întâlnirea de lucru au participat și reprezentanţi ai Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care are ca scop reglementarea și monitorizarea, la nivel central, a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale.

În total, la acest eveniment au participat peste 40 de reprezentanți ai UAT-urilor din Sud Muntenia - persoane implicate direct în procesul redactare și adoptare a contractelor de servicii publice și a documentelor pregătitoare, precum și reprezentanți ai operatorului de transport.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.