Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Întâlnire de lucru destinată autorităţilor publice locale - beneficiari de fonduri Regio

img_0036-1370608760.jpg

Vineri, 7 iunie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat o întâlnire de lucru cu beneficiarii de fonduri nerambursabile Regio - autorităţi publice locale, precum şi cu diriginţii de şantier responsabili de lucrările de construcţii realizate în cadrul proiectelor implementate în regiunea noastră cu finanţare europeană.

Evenimentul, la care au participat peste 120 de persoane, a avut loc la sediul Agenţiei din Călăraşi. Scopul organizării acestei întâlniri a fost de a prezenta stadiul implementării Regio în Sud Muntenia, a contractelor de execuţie de lucrări pentru proiectele finanţate din Regio, a decontării acestor contracte de lucrări şi Instrucţiunea AM POR nr. 105, privind mecanismul decontării cererilor de plată. Totodată, s-au purtat discuţii tehnice legate de problemele apărute în implementarea contractelor de finanţare, precum şi despre neregulile identificate şi corecţiile financiare aplicate. Problemele ce apar în implementarea contractelor se datorează schimbărilor în tehnologia de execuţie sau a materialelor, erorilor sau omisiunilor în elaborarea documentaţiilor tehnice, schimbărilor soluţiilor tehnice de realizare a obiectivelor de investiţii sau din cauza necorelării între planşele şi listele de cantităţi din PT.

Prioritatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este prevenirea unor astfel de probleme întâmpinate în proiectele aflate în implementare în acest moment. Dezbaterile ce au avut loc astăzi, 7 iunie, au avut ca scop sprijinirea beneficiarilor în finalizarea cu succes a implementării proiectelor, în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile alocate regiunii Sud Muntenia prin programul Regio.