Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instructiunea nr. 68 privind conturile beneficiarilor in care se efectueaza platile pe proiecte REGIO

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 68 privind conturile beneficiarilor in care sunt efectuate plata prefinantarii si rambursarea cheltuielilor, inclusiv finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata platita aferenta cheltuielilor eligibile, in cadrul Programului Operational Regional si obligatia depunerii cererilor de rambursare de catre beneficiarii prevazuti la art. 5 din OUG 64/2009.
Textul integral al documentului este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Clarificari utile- Prevederi aplicabile beneficiarilor.