Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instructiunea nr. 62

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 62 privind procedura de contractare. Astfel:
- semnarea contractelor de finantare de catre OI si beneficiar are loc dupa verificare, in SEAP, de catre OI, a existentei anuntului privind lansarea procedurii de achizitie lucrari (doar pentru acei solicitanti de finantare care trebuie sa aplice regulile din OUG 34/2006 cu completarile ulterioare).

Prezenta instructiune se aplica pentru  proiectele:
- aflate in etapa de evaluare tehnica si financiara
- proiectele ce urmeaza sa se depuna pe axele 1-5

Textul integral al Instructiunii este publicat pe site-ul nostru la adresa http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-potentialilor-beneficiari-p13.html