Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea AM POR nr. 114

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis Instrucţiunea nr. 114/20.11.2013, privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanţabile prin Programul Operaţional Regional.

Conform Instrucţiunii, se modifică criteriul de eligibilitate referitor la data limită pentru implementarea proiectelor din cadrul tuturor axelor prioritare, aceasta devenind 31 decembrie 2015. Proiectele ce au fost declarate eligibile având în vedere termenul limită anterior - 31 iulie 2015 vor fi reverificate în conformitate cu noua dată limită în etapa pregătirii documentaţiei de contractare de către Organismul Intermediar şi pot face subiect de clarificare şi revizuire a tuturor secţiunilor relevante din contract şi documentaţia de contractare.

Contractelor de finanţare transmise anterior date prezentei instrucţiuni la AM POR, în vederea verificării şi avizării, li se va aplica noul criteriu – implementarea proiectului nu depăşeşte 31 decembrie 2015.

Documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat exclusiv Regio, la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.