Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea AM POR nr. 113

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a emis Instrucţiunea nr. 113/28.10.2013, privind aplicarea aplicarea Ordinului MFE nr. 1120/2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Documentul este publicat pe site-ul nostru dedicat exclusiv Regio, http://regio.adrmuntenia.ro, la secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/.