Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucţiunea AM POR nr. 106

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 a emis Instrucţiunea nr. 106 privind proiectele destinate incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate, inclusiv a populaţiei de etnie roma, care implica finanţare tip FSE, ce se vor depune spre finanţare, în cadrul Axei prioritare 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Potenţialii beneficiari cărora li se aplică această instrucţiune sunt UAT Municipiul Galaţi, UAT Municipiul Brăila şi UAT Municipiul Cluj Napoca.

Documentul  este publicat integral pe site-ul nostru la secţiunea Clarificări utile http://regio.adrmuntenia.ro/s22/clarificari-utile/