Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instructiunea 66 privind prefinantarea si rambursarea cheltuielilor in cadrul DMI 4.3.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis INSTRUCTIUNEA nr. 66 privind modificarea si completarea Anexei III "Instructiunile de prefinantare si rambursare a cheltuielilor" aferenta contractelor de finantare incheiate in cadrul Axei prioritare 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local", domeniul major de interventie 4.3."Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor".
Documentul este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Clarificari utile, prevederi aplicabile beneficiarilor http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html