Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instructiune solicitanti de finantare privind dovada dreptului de proprietate (domeniile 3.2, 3.4, 5.1).

AM POR a emis o INSTRUCŢIUNE cu privire la îndeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietăţii asupra imobilului obiect al cererii de finanţare aplicabilă pentru domeniile majore de intervenţie 3.2, 3.4 şi 5.1 în cadrul solicitanţilor de finanţare unităţi de cult şi instituţii de învăţământ superior (universităţi, academii de studii, institute).
Textul integral al documentului este publicat pe site-ul nostru,  sectiunea Prevederi aplicabile potentialilor beneficiari  Instructiune solicitanti de finantare privind dovada dreptului de proprietate (domeniile 3.2, 3.4, 5.1).