Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instrucțiune privind plata echipamentelor și a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POR!

În data de 4 noiembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a aprobat, prin ordin de ministru instrucțiunea privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

Ordinul de ministru poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link:  https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252 , sau pe site-ul AMPOR inforegio.ro