Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instructiune AMPOR nr. 29 privind acordarea prefinantarii

Instructiune AM POR  privind modificarea clauzelor contractule din cadrul Contractelor de finantare POR, privind acordarea prefinantarii.

Prefinantarea  se acorda de catre AM POR in doua transe,  dupa cum urmeaza:

  • Prima transa, in cuantum de :15% din valoarea eligibila a contractului de finantare, asa  cum este aceasta definita la art. 4 alin (1), se acorda cu respectarea prevederilor prezentului articol si ale Anexei III – Instructiuni   de prefinantare si rambursare a cheltuielilor a Contractului ;
  • A doua transa, in cuantum de 15% din valoarea eligibila a contractului de finantare, se acorda cu conditia incheierii de  catre beneficiar cu un operator economic a contractului de executie de lucrari. 

Documentul integral se afla la sectiunea Clarificari-prevederi potentiali beneficiari