Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Instructiune AM POR nr. 67 privind masurile de informare si publicitate

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis  Instructiunea nr. 67 privind revizuirea Anexei II  din contractul de finantare ce se va aplica proiectelor aferente  axeleor prioritare 1, 2 si 5 (D.M.I. 5.2).
Prevederile acestei anexe vor intra in vigoare la data de 1 aprilie 2011 si se vor aplica, prin intocmirea de act aditional cu reducerea corespunzatoare a bugetului aferent informarii si publicitatii, si la contractele de finantare incheiate anterior acestei date, daca nu au fost lansate procedurile de achizitii publice.
Textul integral  al Instructiunii este publicat pe site-ul nostru la sectiunea Clarificari utile- prevederi aplicabile beneficiarilor  http://regio.adrmuntenia.ro/prevederi-aplicabile-beneficiarilor-p14.html