Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Înregistrare gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pentru 660 de localități din mediul rural

În data de 26 septembrie, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice, Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Paul Stănescu - viceprim-ministru al României, Radu Codruț Ștefănescu - preşedintele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în calitate de beneficiar, și Liviu Mușat - directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, partener în cadrul proiectului alături de celelalte agenții, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul major de cadastru „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, aferent Axei prioritare 11: „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în calitate de beneficiar, va implementa proiectul major de cadastru, în parteneriat cu instituțiile subordonate, 40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Cartografie. Prin acest proiect se va asigura finanțarea din fonduri europene nerambursabile, a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 660 de unități administrativ-teritoriale din mediul rural, cu o suprafață totală de 5.758.314 ha.

Lista unităților administrativ-teritoriale care vor beneficia de finanțare nerambursabilă a fost stabilită de Comisia interministerială și publicată, prin ordinul Comun nr. 6962/1743/389/1522/2017, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 962, din data de 5 decembrie 2017. Astfel, prin acest proiect cele 660 de UAT-uri, din cele 40 de județe, selectate datorită importanței lor pentru proiectele de infrastructură și datorită expunerii din punct de vedere social, vor fi înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, va fi cadastrată o suprafață de 955.565 ha din 127 de comune, aferente celor șapte județe componenete.

Toate operațiunile financiare se vor derula prin ANCPI care va coordona proiectul, în timp ce agențiile vor monitoriza proiectele implementate.