Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Îndrumări privind documentația tehnică depusă în cadrul apelurilor de proiecte din POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 -2020 a publicat Instrucțiunea nr. 82/24.08.2018, ce conține îndrumări pentru depunerea Proiectelor tehnice de execuție ulterior semnării contractelor de finanțare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau Proiectelor tehnice de execuție și pentru evitarea corecțiilor financiare ca urmare modificării Proiectelor tehnice de execuție.

Instrucțiunea AM POR nr. 82/24.08.2018 poate fi consultată pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, link https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1045/instructiunea-82.pdf, sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.