Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Începe runda de evenimente destinate Grupurilor de Parteneriat Local din Sud Muntenia pentru pregătirea perioadei de programare 2014 - 2020

În luna iulie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează o nouă rundă de întâlniri de lucru destinate Grupurilor de Parteneriat Local din Sud Muntenia. Evenimentele vor avea loc începând din această săptămână în toate judeţele regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

În scopul fundamentării priorităţilor de finanţare ale Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 - 2020, în cadrul celor şapte întâlniri de lucru vor avea loc dezbateri pe marginea analizei socio-economice a regiunii noastre, în urma cărora se vor stabili indicatorii de monitorizare a Planului, şi, totodată, se vor prezenta criteriile la care vor trebui să răspundă proiectele strategice, ce vor fi anexă la Planul de Dezvoltare Regională.

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a anunţat la şedinta de constituire a Comitetului Regional de Planificare Sud Muntenia că „vor demara acţiuni în fiecare judeţ pentru întâlnirile cu Grupurile de Parteneriat Local, unde vor avea loc discuţii pe tema analizei socio-economice şi legate de indicatorii stabiliţi pentru evaluarea proiectelor strategice. La nivelul regiunii, Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a luat decizia de a înfiinţa un grup care să stabilească aceste criterii, în baza cărora vom cataloga proiecte ca fiind strategice pentru regiunea noastră. Există din fiecare judeţ câte un membru în grup şi deja s-a ajuns la o formă finală a acestor criterii, care, după dezbaterile de la întâlnirile Grupurilor de Parteneriat Local, va fi înaintată spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Avem nevoie de criterii cât mai clare, cât se poate de cuantificabile, de obiective şi, mai ales, transparente.”.

Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 - 2020 se face în parteneriat, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel regional, cu autorităţile publice locale, instituţii deconcentrate, mediul academic, mediul privat, patronate/ sindicate, ONG-uri constituite în Comitetul Regional pentru elaborarea planului, Grupuri tematice regionale şi Grupuri de parteneriat local.

Toate materialele de programare pot fi consultate pe site-ul nostru, la secţiunea Planificare regională şi parteneriate, link: http://www.adrmuntenia.ro/static/55/planificare-regionala-si-parteneriate.html.