Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

In regiunea Sud Muntenia se semneaza un nou contract de finantare din REGIO

Marti, 12 mai 2009, se semneaza cel de-al saselea contract finantat din REGIO, Axa prioritara 2, domeniul major de interventie 2.1. Reabilitarea şi Modernizarea Reţelei de Drumuri Judeţene, Străzi Urbane-inclusiv Construcţia/Reabilitarea şoselelor de centură.
Beneficiarul contractului semnat marti, Consiliul Judeţean Calarasi, va primi fonduri nerambursabile pentru proiectul Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ301 tronsonul Fundeni - Budeşti km 13+000 - km 36+578.
Scopul proiectului este modernizarea DJ301, investiţie care va permite efectuarea transportului în condiţii de trafic mai sigure, cu o rapiditate sporită şi o durată de deplasare mai redusă a populaţiilor zonelor implicate în proiect atât între localităţile situate pe traseele respective cât şi către municipiul Bucureşti, localităţile din centrul ţării; va conecta aceste zone cu un număr important de populaţie rromă, cu zone ce pot asigura acces la instituţii de învăţământ şi sanitare, vor atrage investitori prin relocarea unor întreprinderi din Bucureşti care urmează să-şi externalizeze activităţile productive în afara ariilor rezidenţiale. Astfel,
•         DJ 301 facilitează accesul la reţeaua naţională, făcând legătura între DN3 şi autostrada A2 (prin centura Bucureştiului) şi DN 4, contribuind la scoaterea din izolare şi creşterea accesibilităţii unor zone cu potenţial economic neexploatat corespunzător.
•         Acest drum este una din principalele legături ale municipiului Bucureşti cu judeţul Călăraşi până la DN4 şi apoi, prin acestea la Olteniţa şi Călăraşi.

Valoarea totala a proiectului este de 43.795.745,88 lei din care  valoarea totala eligibila este de 36.803.147,80 lei ( finanţare nerambursabila si contribuţia beneficiarului):

- valoare eligibila nerambursabila din FEDR: 31.834.722,85 lei;
- valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 4.195.424,95 lei;
- Co-finantarea eligibila a beneficiarului: 773.000,00 lei.

 

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.