Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

In atentia beneficiarilor - conditii la acordarea prefinantarii

Potrivit unei informari  primită de la MDRT, va aducem la cunostinta  faptul că a fost publicat in Monitorul Oficial in data de 04.04.2011 Ordinul MFP nr.1825/2011, ordin care prevede la art.1, pct.2( subpunct 1, indice 4) urmatoarele:
”urmatoarele transe de prefinantare pot fi acordate beneficiarului numai după autorizarea cheltuielilor efectuate in valoare de minim 40% din valoarea transei anterioare de prefinantare”.
Astfel, prefinantarea transa II poate fi acordata beneficiarilor numai după autorizarea cheltuielilor efectuate in valoare de minimum 40% din valoarea transei I de prefinantare.
In acest context, platile aferente cererilor de prefinantare transa II vor fi suspendate pâna la indeplinirea conditiilor prevazute de actul normativ mentionat mai sus.