Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Iluminat public modern și eficient cu finanțare Regio în orașul Băicoi

Astăzi, 13 august, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a iluminatului public în orașul Băicoi, județul Prahova”.

Pentru modernizarea iluminatului și creșterea eficienței energetice au fost accesate fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, gestionării eficiente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C „Iluminat public”. Din cele aproximativ  6,9 milioane de lei, cât reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului, aproape 6 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din FEDR, aproximativ un milion de lei este aportul  bugetului național, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de circa 140 mii de lei. Prin intermediul acestei investiții, cu o perioadă de implementare de 36 de luni, sistemul de iluminat public al orașului va fi modernizat. Vor fi montate corpuri LED cu o eficiență ridicată, panouri fotovoltaice, va fi înlocuită toată rețeaua aerienă și va fi instalat un sistem de telegestiune. Modernizarea realizată prin acest proiect va conduce la realizarea unui iluminat public de înaltă eficiență luminoasă și energetică, cu o durată de viață ridicată și cu cheltuieli de mentenanță și exploatare reduse.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a înregistrat până în prezent un număr de 1.171 proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 304 proiecte au fost depuse la nivelul județului Prahova, având o valoare eligibilă finanțată din FEDR și bugetul de stat, de peste 2 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din POR puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.