Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Identificarea potenţialului regiunii Sud Muntenia de producere a energiei regenerabile

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a găzduit, în calitate de co-organizator, alături de Centrul pentru Promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România ENERO, workshop-ul cu tema „Identificarea potenţialului Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia pentru dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pe terenuri marginale”. Evenimentul a avut loc marţi, 2 aprilie, la sediul central al ADR Sud Muntenia şi a fost organizat în cadrul proiectului „De la terenuri marginale la amplasamente pentru producerea energiei din surse regenerabile” (M2RES - website: www.m2res.eu), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei. Cu acest prilej a fost prezentat studiul realizat de către ENERO, în scopul evaluării potenţialului regiunii Sud Muntenia de a implementa proiecte de obţinere a energiei din surse regenerabile pe terenuri marginale (zone unde terenul şi mediul au fost grav compromise anterior, de tipul: depozite de deşeuri închise, terenuri degradate, terenuri cu productivitate scăzută, foste zone miniere, foste zone militare etc.). În acest sens, specialiştii implicaţi în proiect au menţionat faptul că la nivelul regiunii noastre vor fi selectate cinci amplasamente pentru care vor fi elaborate studii de pre-fezabilitate.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale din regiune, care şi-au exprimat interesul de a se implica în proiectul ENERO. Cu această ocazie au fost identificate câteva terenuri ce pot fi încadrate în categoria terenuri marginale, pretabile dezvoltării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile. Totodată, reprezentanţii unei societăţi comerciale au prezentat câteva modele de utilizare a pompelor alimentate cu energie solară şi, de asemenea, au furnizat exemple de bune practici în implementarea acestui tip de proiecte.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este instituţia responsabilă pentru elaborarea strategiei şi a Planului de Dezvoltare Regională pentru următoarea perioadă de programare. Experţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare coordonează activitatea Grupurilor de Parteneriat Local şi a Grupurilor Tematice de Parteneriat. Mai multe detalii despre această activitate puteţi obţine contactând Serviciul Strategii, dezvoltare, cooperare din cadrul Direcţiei Dezvoltare, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.