Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 din Moreni, modernizată cu fonduri Regio

Vineri, 7 octombrie a.c., Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a participat alături de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița și Constantin Dinu, primarul municipiului Moreni, la evenimentul de inaugurare a proiectului „Modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4, Moreni”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea A - Învățământ antepreșcolar și preșcolar.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea calității mediului educațional în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 4, din municipiul Moreni, ca urmare a realizării intervențiilor de modernizare la construcția existentă, precum și prin extinderea propusă.

Proiectul de modernizare și extindere a GPP Nr. 4 a presupus realizarea unor lucrări de extindere a corpului C2 cu rol de sală de mese și spațiu multifuncțional, precum și reabilitarea, refuncționalizarea, echiparea cu echipamente electronice, mobilier și dotările specifice grădiniței. În urma realizării investiției se așteaptă o creștere a numărului de copii înscriși la unitatea de învățământ preșcolar cu 2% anual.

Durata de implementare a proiectului este de 62 luni, derulându-se în perioada 14 noiembrie 2017 – 31 decembrie 2022, iar bugetul investiției are o valoare totală de 6.577.525,99 lei, din care 4.917.692,49 de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, aproximativ 752 mii de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 115 mii de lei este contribuția din partea Primăriei Municipiului Moreni, în calitate de beneficiar.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 10.1.A, unde au putut fi depuse proiecte dezvoltarea durabilă a infrastructurii educaționale pentru învățământul ante-preșcolar și școlar, s-au transmis 21 aplicații în valoare totală de 60,01 milioane de lei, ce au solicitat 45,26 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru toate cele 21 de aplicații depuse s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 152,51 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 120,28 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.174 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,59 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,46 miliarde de lei. Pentru 966 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,54 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 7,9 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Dâmbovița au transmis 352 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de 3,25 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de 2,38 miliarde de lei. Pentru 180 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 1,58 miliarde de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ 1,35 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.