Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru proiectele nefinalizate ce vizează ambulatoriile și unitățile de primiri urgențe, în consultare publică

Vineri, 15 iunie, s-a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului pentru apelurile de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate și POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate din cadrul Axei prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresele de e-mail: regio@mdrap.ro/ info@mdrap.ro, până în data de 25 iunie 2018.

Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000 de euro. În ceea ce privește valoarea maximă totală eligibilă, se va avea în vedere alocarea regională şi nu se va depăşi valoarea unui proiect „major”, aşa cum este el definit atât în legislaţia naţională, cât şi în cea comunitară, calculată la cursul Inforeuro din luna depunerii - http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

Solicitanții eligibili în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt:

a) Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotarârii de Guvern nr. 144/23.02.2010, privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) Parteneriate între Ministerul Sănătății și:

  • unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 /23.04.2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/16.02.1968, privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • autorități/ instituții ale administrației publice locale;
  • unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie;
  • orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.

În cazul parteneriatului, liderul de proiect/parteneriat va fi Ministerul Sănătății.

Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agenției destinat implementării POR în Sud Muntenia - https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-8/static/1203, precum și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.