Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru Prioritatea de investiții 8.1, apel de proiecte nefinalizate cu Ministerul Sănătății, a fost publicat!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a aprobat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, aferent următoarelor apeluri de proiecte :
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 420/8 
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate și criterii de evaluare.

De asemenea, depunerea cererilor de finanțare se face în perioada 09 iulie – 13 august 2018.

Ghidul solicitantului, precum și Ordinul nr. 5258 din 6 iulie 2018 pot fi consultate pe website-ul: https://regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 8, link > https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203, și pe site-ul programului – www.inforegio.ro.