Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiții 4.1 - apelul dedicat proiectelor nefinalizate, a fost publicat

Luni, 2 iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat Ghidul specific pentru apelul de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, din cadrul Axei prioritare 4 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

„Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate” este publicat pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud-Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 4, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/984/Ghid-4-1-proiecte-nefinalizate-iulie-2018.rar, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, inforegio.ro.