Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna” din Pitești, restaurată cu fonduri nerambursabile de peste 19 milioane de lei prin POR

În data de 9 ianuarie, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, dr ing. Liviu Mușat, împreună cu ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, și președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Constantin Manu, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Restaurarea Galeriei de Artă `Rudolf Schweitzer - Cumpăna`- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”.

Prin acest contract, Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, în calitate de beneficiari, primesc finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 19.571.115,55 lei, din care 16.608.111,42 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 2.540.064,10 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

Contractul de finanțare are ca obiectiv impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural al Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpăna”, monument istoric de categoria A. Totodată, se urmărește creșterea gradului de expunere a galeriei de artă după finalizarea lucrărilor de intervenții, prin digitizarea acesteia, precum și creșterea cu aproximativ 700 a numărului de vizitatori. Astfel, vor fi realizate lucrări de invervenție prin care vor fi prevăzute toate măsurile de modernizare necesare pentru punerea în valoare a clădirii de cultură și folosirea ei în condiții optime și eficiente.

Galeria de Artă funcţionează într-o clădire ce datează din anul 1886 (arh. Ion N. Socolescu), care până în 1970 a adăpostit primăria oraşului. Are un patrimoniu de 1.100 de lucrări de pictură şi sculptură clasică şi contemporană. În sălile de la etaj sunt expuse lucrări de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Gh. Petraşcu şi Nicolae Tonitza, fixând atenţia asupra unor momente importante din istoria plastică a fiecărui artist. Acești artiști plastici sunt cei care au dat personalitate picturii româneşti, punând bazele şcolii naţionale de pictură modernă. De asemenea, tot la etaj, două săli sunt dedicate picturii lui Rudolf Schweitzer - Cumpăna.

În cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, la nivelul județului Argeș s-au depus până în prezent 204 aplicații, ce au o valoare totală de peste 702 milioane de lei, din care potențialii beneficiari solicită în total fonduri nerambursabile de peste 502 milioane de lei. Dintre acestea s-au semnat 43 de contracte de finanțare ce însumează peste 190 milioane de lei, din care peste 172 milioane de lei reprezintă valoarea fondurilor nerambursabile solicitate.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.