Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru sprijinirea devoltării mediului privat din Turnu Măgurele

Săptămâna trecută, SC Auto Laurel SRL din municipiul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizare service auto SC Auto Laurel SRL Turnu Măgurele”. Societatea Comercială, în calitate de beneficiar, a primit asistenţă financiară din Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Valoarea totală a proiectului este de 988.454,84 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 797.141 de lei (fonduri FEDR).
Obiectivul specific al proiectului este următorul: creşterea sustenabilă a productivităţii şi a eficienţei SC Auto Laurel SRL, prin realizarea unei investiţii pentru diversificarea activităţii, dezvoltarea şi extinderea portofoliului de servicii în domeniul reparaţiilor autovehiculelor, modernizarea tehnologică şi dotarea cu maşini şi utilaje de înaltă calitate. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro