Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Călărași, au semnat astăzi, 2 decembrie, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Călărași, contractul de finanțare pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local”.  

Aplicația depusă de administrația locală beneficiază de finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Proiectul autorităților locale are în vedere modernizarea principalelor artere rutiere ce deservesc transportul public, îmbunătățindu-se astfel siguranța deplasărilor pentru toți participanții la trafic. În acest context, investițiile preconizate vizează creșterea atractivității transportului public și a accesului cetățenilor la zonele de interes, precum și crearea unei infrastructuri specifice deplasărilor cu bicicleta în cadrul principalelor artere ale municipiului Călărași. Prin implementarea proiectului, călărășenii vor beneficia de un mediu de calitate, prin scăderea gazelor cu efect de seră, de condiții optime de transport în comun, prin modernizarea principalelor artere și a stațiilor de transport aferente, precum și de posibilitatea de a valorifica mijloace nepoluante de deplasare.

Având un termen de implementare de 66 de luni, în perioada 1 decembrie 2016 – 31 mai 2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală se ridică la 43.419.721,02 lei. Din aceștia, peste 36 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 5,6 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de aproape 870 de mii de lei

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.