Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru realizarea unui pasaj rutier în zona de nord a Polului de Creştere Ploieşti!

Vineri, 11 ianuarie, se va semna un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul este judeţul Prahova, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean Prahova, prin realizarea pasajului rutier în continuarea DJ102 peste DN1B”. Contractul face parte din lista de proiecte prioritare, inclusă în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Ploieşti – Prahova, fiind al nouălea proiect finanţat în cadrul Regio.

Cele trei părţi semnatare ale contractului de finanţare sunt reprezentate de: Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (Organism Intermediar), Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova (beneficiar) şi Liviu Nicolae Dragnea, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Autoritate de Management pentru POR).