Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru reabilitarea termică a infrastructurii de învățământ din municipiul Giurgiu

În data de 11 martie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, și Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu, au semnat contractele de finanțare pentru proiectele: „Eficientizare energetică Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava minunată” – corp C 2 din municipiul Giurgiu” și „Eficientizare energetică Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu”. Aplicațiile vor fi finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Administrația municipală giurgiuveană, în calitate de beneficiar, va realiza investiții ce vor diminua costurile de funcționare și de întreținere a celor două unități de învățământ, îmbunătățind totodată condițiile de confort interior pentru elevii și cadrele didactice care-și vor desfășura activitățile educative într-un climat adecvat.

Prin aplicația ce vizează creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, se vor realiza investiții în valoare totală de 627.830,94 de lei din care peste 530.000 de lei sunt alocați din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 81 de mii de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, iar 12.500 lei constituie contribuția beneficiarului. Proiectul are o perioadă de implementare de 40 de luni (1 octombrie 2016 – 28 ianuarie 2020).

Cu o perioadă de implementare de 41 de luni, ( 1 octombrie 2016 – 25 februarie 2020), proiectul destinat eficientizării energetice a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” are o valoare totală 1.930.466,93 lei, din care alocarea din FEDR depășește 1,5 milioane de lei, finanțarea de la bugetul de stat este de peste 240 de mii de lei, iar contribuția beneficiarului ajungând la aproape 37 de mii de lei.

Până la acest moment, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse 1.122 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 115 aplicații, cu o valoare eligibilă de peste 900 de milioane de lei, provin din județul Giurgiu.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.