Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru reabilitarea şi modernizarea Drumului Judeţean 603 din judeţul Giurgiu

Astăzi, 1 aprilie, Judeţul Giurgiu a semnat cel de-al doilea contract de finanţare în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere. 
Proiectul „Reabilitare şi modernizare DJ603: Naipu (DN6) - Schitu - Mirău - Stoeneşti - Ianculeşti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ411)” va fi realizat cu fonduri nerambursabile în cadrul Axei prioritare 2.1 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia - reabilitarea şoselelor de centură”. Valoare totală a contractului de finanţare este de 75.119.841,08 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 60.148.225 de lei (asistenţa nerambursabilă din FEDR - 52.028.214,63 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional - 6.917.045,85 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului - 1.202.964,52 lei).
Proiectul, ce se va realiza în 26 de luni, constă în reabilitarea şi modernizarea Drumului Judeţean 603, pe o lungime totală de 36,222 km, şi construirea unui pod peste râul Câlniştea, în lungime de 100 m. Reabilitarea infrastructurii rutiere pe traseul Naipu (DN6) - Schitu - Mirău - Stoeneşti - Ianculeşti - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ411) va facilita accesul agenţilor economici la centrele comerciale urbane, la nodurile generatoare de trafic şi la obiectivele turistice şi culturale aflate în această zonă, fapt ce va genera în timp accelerarea dezvoltării economice a localităţilor aflate pe DJ 603