Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru noi proiecte de investiții în județul Argeș

     În data de 26 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în prezența președintelui Consiliului Județean Argeș, Dan Constantin Manu, a semnat alături de reprezentanții administrației locale argeșene: Gheorghiță Boțârcă, primarul orașului Topoloveni, și Ion-Gabriel Zăvoianu, primarul comunei Domnești, două contracte de finanțare privind crearea infrastructurii destinate mijloacelor nepoluante de transport, precum și modernizarea infrastructurii școlare.

     Pentru proiectul „Modernizare/extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în orașul Topoloveni”, Primăria Orașului Topoloveni beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

     Obiectivul general al administrației locale din Topoloveni este de a îmbunătăți infrastructura destinată utilizării mijloacelor nepoluante de transport, astfel încât să se reducă numărul deplasărilor cu autoturismele personale și, implicit, emisiile echivalente de CO2 din transport. În acest context, populația orașului va beneficia de îmbunătățirea condițiilor de deplasare nemotorizată, prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport. De asemenea, prin încurajarea utilizării transportului nepoluant, pietonii și bicicliștii vor circula în condiții cu un grad sporit de siguranță, ca urmare a asigurării facilităților corespunzătoare acestor tipuri de deplasări, avându-se totodată în vedere decongestionarea traficului rutier și diminuarea accidentelor rutiere.

     Aplicația are o valoare totală de 17.690.149.91 lei, din care peste 14 milioane de lei sunt alocați din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 2,2 milioane de lei provin din bugetul de stat, în timp ce peste 348 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Implementare a acestui proiect se realizează în 69 de luni, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 mai 2021.

     Primăria Comunei Domnești a depus cererea de finanțare în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

      Obiectivul proiectului cu titlul „Modernizare și dotare Grădinița Domnești S+P+1E, comuna Domnești, județul Argeș”, depus de autoritățile locale este de a moderniza grădinița din comună, asigurând astfel o calitate superioară a sistemului de învățământ preșcolar. Astfel, se va genera o creștere a gradului de participare la nivelul educației timpurii și, ulterior, la nivelul învățământului obligatoriu. Reabilitarea actualei infrastructuri și dotarea cu echipamente inovatoare vor conduce la creșterea numărului de preșcolari de la 75, la 100 de copii școlarizați, inclusiv copiii proveniți din grupuri dezavantajate.

     Aplicația are o valoare totală de 2.415.500,01 lei, din care, aproximativ două milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 300 de mii de lei este contribuția din bugetul de stat, în timp ce aproape 47 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea proiectului se realizează în 37 de luni, în perioada 23 mai 2018 – 31 mai 2021.

     În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Argeș, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 244 de aplicații, având o valoare solicitată de peste un miliard de lei. Dintre acestea cele șase proiecte înregistrate în cadrul Axei prioritare 10 solicită fonduri de peste 33 de milioane de lei, iar cele 13 aplicații depuse în cadrul Axei prioritare 3 solicită fonduri de peste 176 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.