Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Dâmboviţa

nucetu1-1375348642.jpg

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Consolidare, modernizare, extindere şi dotare infrastructură de învăţământ cu caracter obligatoriu – Şcoala cu clasele I – VIII Nucet, comuna Nucet, judeţul Dâmboviţa”. Comuna Nucet, în calitate de beneficiar, a accesat primele fonduri nerambursabile Regio în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.297.359,04 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.510.203,00 lei (1.283.672,55 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 194.830,45 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 31.700,00 de lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Prin implementarea acestui proiect se va moderniza infrastructura de învăţământ şi se va îmbunătăţi accesul la educaţie în mediul rural. Astfel, se va asigura un spaţiu adecvat desfăşurării procesului educaţional pentru elevi şi cadre didactice, ce va fi dotat în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea atingerii standardelor europene. Durata de implementare a acestui proiect va fi de 22 de luni, iar de rezultatele acestuia vor beneficia 210 elevi.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.