Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea calității vieții pentru localități din regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

La începutul lunii februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat două contracte de finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea calității vieții pentru municipiile Pitești (județul Argeș) și Ploiești (județul Prahova).

Municipiul Pitești va implementa proiectul „Realizare parc Lunca Argeșului 3”, finanțat în cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectivul specific „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ”. Perioada de implementare a proiectului este de 67 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 31 decembrie 2023, valoare totală a bugetului fiind de aproape 22 de milioane de lei, din care 16,55 milioane lei reprezintă contribuția FEDR. Obiectivul general al proiectului îl constituie reconversia terenurilor și suprafețelor degradate în scopul revitalizării mediului urban al municipiului Pitești, reducerii poluării aerului și creșterea oportunităților de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii din municipiu. Astfel, după implementarea proiectului, suprafața spațiului verde din municipiul Pitești va crește cu peste 20 de hectare și 1,6 hectare de străzi urbane și parcări vor fi reabilitate sau modernizate.

Municipiul Ploiești va primi finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic ‚Sfântul Andrei’ Municipiul Ploiești”, în cadrul Axei prioritare 4 - „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.5 – „Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”, pentru creștea ratei de absolvire a învățământului obligatoriu, îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară procesul de învățământ, reabilitarea construcției în conformitate cu normele standard în vigoare, garantarea pregătirii pentru adaptarea la viața școlară, apoi la cea socială și crearea unei imagini pozitive a liceului la nivel local. Proiectul va fi implementat în 66 de luni, în perioada 26 aprilie 2018 – 30 septembrie 2023 și are o valoare totală a bugetului de 7,35 milioane lei, din care peste 6,2 milioane lei reprezintă contribuția FEDR.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.