Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru modernizarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi

dsc_0744-1369641036.jpg

În data de 24 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi, în calitate de beneficiar, va primi finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Modernizarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi” în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 764.289,97 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 516.917,62 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 439.379,98 lei; valoare nerambursabilă din bugetul naţional: 66.682,37 lei; cofinanţare beneficiar: 10.855,27 lei).

Proiectul vizează extinderea capacităţii şi modernizarea infrastructurii Centrului de asistenţă medico-socială din municipiul Călăraşi, prin mărirea capacităţii de internare, insuficientă în prezent, precum şi dotarea acestuia cu echipamente necesare oferirii serviciilor de asistenţă medico-socială de calitate, care vor fi puse la dispoziţia potenţialilor beneficiari, acoperind nevoi recunoscute la nivel judeţean.

Implementarea proiectului va conduce la creşterea capacităţii de acordare a asistenţei medico-sociale şi îmbunătăţirea serviciului furnizat până în prezent. Pentru realizarea unor spaţii noi, funcţionale şi moderne, se vor executa lucrări de consolidare şi reabilitare a clădirii existente, care prezintă nenumărate degradări şi avarii, înlocuirea instalaţiei electrice, termice şi sanitare, precum şi împrejmuirea zonei centrului.

Acesta este cel de-al doilea proiect finanţat în cadrul programului Regio pentru dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Călăraşi. Primul este „Extindere şi modernizare Centru de zi pentru persoane cu handicap”, realizat în parteneriat de Unitatea Administrativ-Teritorială Călăraşi cu Asociaţia de Sprijin a Copiilor Hadicapaţi Fizic – România – Filiala Călăraşi, ce are o valoare totală de 1.350.981,92 lei, din care 1.057.035,84 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.