Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru dezvoltarea sistemului educaţional din judeţul Prahova

Vineri, 26 iulie 2013, s-a semnat primul contract de finanţare ce vizează infrastructura educaţională în judeţul Prahova, pentru proiectul „Reabilitare, consolidare, extindere Liceu Tehnologic Măneciu, Prahova”.

Comuna Măneciu, în calitate de beneficiar, va primi fonduri nerambursabile Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 8.589.784,69 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 6.701.881,70 lei (5.696.599,45 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 871.244,61 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 134.037,64 de lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Contractul de finanţare prevede reabilitarea, extinderea şi consolidarea a două corpuri de clădire, dotarea cu echipamente informatice, precum şi conectarea la internet. Prin implementarea acestui proiect se va îmbunătăţi calitatea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic Măneciu, care include învăţământ primar, gimnazial, liceal, seral, precum şi şcoală de arte şi meserii.

În urma investiţiei realizate cu fonduri nerambursabile Regio, se va asigura un spaţiu adecvat desfăşurării procesului educaţional pentru elevi şi cadre didactice, ce va fi dotat în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea atingerii standardelor europene. De rezultatele acestui proiect, ce are ca durată de implementare 24 de luni, vor beneficia 1.417 elevi.