Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Alexandria

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Victor Drăgușin, primarul municipiului Alexandria, au semnat în data de 17 decembrie două contracte de finanțare destinate dezvoltării urbane durabile (Axa prioritară 4).

Pentru aplicația „Amenajare peisagistică parc fosta UM în municipiul Alexandria” Primăria Municipiului Alexandria beneficiază de finanțare prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Priorității de investiții 4.2 - „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”. Demersul are în vedere reconversia funcțională a unui teren intravilan și transformarea lui într-o zonă de agrement destinată tuturor categoriilor de vârstă. Astfel, vor fi realizate intervenții constând în amenajarea spațiilor verzi, a aleilor pietonale și a pistelor pentru biciclete. Vor fi amenajate locuri de joacă, spații pentru activitățile sportive, în seria dotărilor intrând, de asemenea, mobilier urban modern și un sistem wi-fi. Toate aceste investiții vor crește calitatea vieții locuitorilor și atractivitatea zonei, generând totodată o îmbunătățire a imaginii municipiului Alexandria. Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni, începând cu 1 martie 2018, iar bugetul alocat acestuia are o valoare totală de 8.854.658,09 lei. Din aceștia, peste 7,4 milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 1,1 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de aproape 176 de mii de lei.

Prin proiectul „Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu Program Prelungit Ion Creangă”, aferent Priorității de investiții 4.4 - „Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, administrația locală își propune să configureze o infrastructură educațională modernă, în conformitate cu standardele actuale de calitate. Pe această cale, lucrările de extindere, modernizare și amenajare vor crea un spațiu adecvat pentru activitățile educative desfășurate de preșcolari și cadrele didactice, în timp ce dotările prevăzute în cadrul proiectului vor contribui la creșterea calității actului educativ. Cu o perioadă de implementare de 40 de luni, până la 30 iunie 2021, aplicația are un buget în valoare totală de 3.869.864,33 lei. Din această sumă, aproape 3,3 milioane de lei provin din FEDR, aproximativ 500 de mii de lei sunt alocați din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului depășește 81 de mii de lei.

În prezent, din cele 1.178 de proiecte, inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 5 aplicații, având o valoare solicitată de peste 109 milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Alexandria.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.