Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru amenajarea Complexului Muzeal Goleşti

În data de 11 iulie se va semna contractul de finanţare pentru amenajarea Complexului Muzeal Goleşti din judeţul Argeş. Unitatea administrativ-teritorială Argeş, în calitate de beneficiar, va primi fonduri nerambursabile pentru realizarea proiectului „Amenajarea Complexului Muzeal Goleşti – reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare” din Regio, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe”.

Valoarea totală a contractului este de 10.929.649,88 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.790.995,30 lei (fonduri nerambursabile FEDR - 7.040.722,45 lei; fonduri de la bugetul naţional - 594.452,94 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului - 155.819,91 lei). Cu sprijin financiar nerambursabil Regio se vor realiza lucrări de amenajare, reabilitare, conservare şi punere în valoare a Complexului Muzeal Goleşti. Obiectivul de patrimoniu reabilitat cu fonduri Regio este al treilea muzeu ca reprezentare şi importanţă naţională şi întâiul dedicat ocupaţiilor poporului român. Raţiunea organizării acestui muzeu la Goleşti derivă din importanţa viticulturii şi pomiculturii pe teritoriul judeţului Argeş, fructele şi strugurii fiind folosiţi ca hrană din cele mai vechi timpuri.

Complexul Muzeal Goleşti, monument istoric de valoare naţională excepţională, include un ansamblu arhitectural medieval, din care fac parte un conac fortificat şi alte clădiri clasate ca monumente istorice clasa A. Complexul cuprinde astăzi două mari compartimente: secţia din aer liber, care înfăţişează civilizaţia ţărănească de la mijlocul veacului al XIX-lea din principalele zone viticole şi pomicole ale ţării, şi secţia Istorie – Etnografie, ce prezintă, prin obiecte autentice şi elemente auxiliare specifice, istoria viticulturii şi pomiculturii de pe teritoriul ţării noastre din cele mai îndepărtate veacuri până în zilele noastre, din care fac parte conacul, ce se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 540 mp, şcoala lui Dinicu Golescu, bolniţa boierului Radu Golescu, baia turcească, expoziţia de istorie a Goleştilor din arhondaric şi expoziţia de etnografie şi artă populară din Argeş în construcţia anexă pentru slujitori.

Proiectul finanţat în cadrul Regio vizează clădirea conacului, ce a fost ridicată în 1640, muzeul etnografic, turnul porţii, zidul de incintă cu patru turnuri de colţ, parcul alăturat incintei şi cel din jurul conacului, ce va beneficia de lucrări de amenajare peisagistică a grădinii, a aleilor şi a parcării de lângă poarta de acces în complexul turistic.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.