Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio de peste 9,7 milioane de lei pentru dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia

Astăzi, 6 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Vlad-Gheorghe Oprea, primarul orașului Sinaia, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate – dotare Ambulatoriu Spitalul Orășenesc Sinaia”.

Primăria Orașului Sinaia, în calitate de beneficiar de fonduri europene, a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – „Ambulatorii”.

Prin acest proiect ce are ca obiectiv creșterea accesului la serviciile de îngrijire medicală primară a persoanelor rezidente sau nerezidente din orașul Sinaia, administrația orașului va moderniza opt secții de specialitate, precum și Laboratorul de analize medicale din cadrul Ambulatoriului, prin dotarea cu aparatură medicală specifică. Astfel, vor fi achiziționate echipamente cu un nivel înalt de performanță care, asociate experienței medicilor în domeniu, vor conduce la furnizarea unor servicii medicale de înaltă calitate, accesibile atât populației orașului, cât și turiștilor.

Din cele 9.705. 783,39 lei, la cât se ridică valoarea totală a proiectului, aproximativ 6,8 milioane de lei reprezintă fondurile nerambursabile alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 2,7 milioane de lei este contribuția din bugetul de stat, aproape 194 de mii de lei reprezentând cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea proiectului va avea o durată de 49 de luni, începând cu 30 iunie 2016.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a înregistrat până în prezent 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre acestea, 302 de aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,9 miliarde de lei, provin din județul Prahova, în cadrul Axei prioritare 8 fiind înregistrate 18 aplicații prin care se solicită fonduri de peste 112 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.