Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri nerambursabile Regio pentru creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Carol I din Fetești

Miercuri, 8 august, Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Sorin Gafițoi, primarul municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru proiectul privind „Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Carol I”, situat în strada Călărași, nr. 530, Fetești, județul Ialomița, una dintre cele mai prestigioase unități școlare ialomițene.

Prin acest contract, Unitatea Administrativ-Teritorială Fetești, în calitate de beneficiar, a primit fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional (Regio) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice”. Cererea de finanțare are o  valoarea totală de 2.311.439,44 lei, din care 2.137.395,13 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR și BS, iar 43.620,31 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

Această investiție urmărește reabilitarea termică a Liceului Teoretic Carol I din Fetești, în scopul optimizării condițiilor de desfășurare a activităților instructiv-educative, creșterea gradului de confort termic, precum și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie.

Instituția școlară ialomițeană nu este la primul proiect cu finanțare din fonduri europene, aceasta beneficiind, în exercițiul financiar anterior, de finanțări nerambursabile Regio prin care au fost realizate săli de clasă, sală de sport, cantină, internat pentru elevi.

Proiectul are o durată de implementare de 45 de luni, vizând scăderea cu 189,20 KWh/m2 a consumului anual de energie primară (din surse neregenerabile), și cu 157,32 KWh a consumului anual de energie primară din surse regenerabile pentru încălzire/răcire. Astfel, vor fi derulate lucrări de intervenție ce au ca scop termoizolarea construcției, modernizarea instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe.

La nivelul regiunii Sud Muntenia, în cadrul apelului lansat pentru sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice (Prioritatea de investiții 3.1 B), s-au înregistrat 62 de aplicații. Dintre acestea 10 au fost depuse din județul Ialomița, având o valoare totală de aproximativ 43 de milioane de lei, din care valoarea totală solicitată fiind de peste 34 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.